Speech by Oleg Aksyutin at Gazprom’s Investor Day 2021

29.04.2021